ENG    DE    RU   
Poslovno stambeni kompleks Zavrtnica, Zagreb

2010 - NATJEČAJ - 2. NAGRADA

4 nebodera sa oko 150 stanova u svakom sa pratećim sadržajima. Ukupno 92.000 m2

AUTORI:
Branko Silađin, Marko Cvjetko, Miron Hržina, Robert Jonathan Loher

SURADNICI:
Boris Goreta
PREGLED SLIKA