ENG    DE    RU   
Upravna zgrada uprave gradskih groblja Mirogoj, Zagreb

2007 - NATJEČAJ

Nova upravna zgrada gradskih groblja tendira uspostavi zelenog kontinuiteta postojećeg parka uz Remetsku cestu i aleju Hermanna Bollea. Novi objekti se protežu linearno u lamelama u smjeru sjever-jug, koje su promjenjivog poprečnog presjeka i otvaraju veze s podzemnom garažom, te tvore dvorišta internog i otvorenog tipa.

AUTORI:
Marko Cvjetko, Miron Hržina, Robert Jonathan Loher
PREGLED SLIKA