ENG    DE    RU   
Uređenje obalnog pojasa Drave uz Gradsku sportsku dvoranu Varaždin

2010 - PROJEKT

Dio uz Dravu uređuje se tako da se maksimalno poštuje zatečeni prirodni dio. Intervenciju čine jedino staze uz Dravu, biciklistička staza na nasipu te paviljoni.

AUTORI:
Marko Cvjetko, Miron Hržina, Robert Jonathan Loher
PREGLED SLIKA