ENG    DE    RU   
Gradska sportska dvorana u Varaždinu

2006 - NATJEČAJ - IZVEDENO

Gradska sportska dvorana generator je urbanih funkcija u budućoj rekreativnoj zoni Varaždina u daljnjem korištenju. 5000 sjedećih mjesta. 20.000m2

AUTORI:
Marko Cvjetko, Robert Jonathan Loher

SURADNICI:
Miron Hržina, Ana Mrđa, Bruno Lovrenčić
PREGLED SLIKA